EarthPositive™, Climate Neutral

Continental Clothing Finland, Belik Oy on Continental Clothing Company Ltd ja GmBH valtuuttama virallinen EarthPositive®,   -tuotteiden edustaja ja markkinoija Suomessa.

Climate Neutral for EarthPositive -käsite perustuu siihen tutkittuun seikkaan, että EP-tuotteiden hiilijalanjälki pienenee 90%, jolloin kaikkien tuotteiden päästöt ovat alle keskimääräisen teollisen tason. Jos T-paidan jalanjälki on pienentynyt 9 kilosta hiilidioksidista 0,9 kiloon, se tekee vaatteesta Climate Neutral -tuotteen (ilmastoneutraalin). Tämä saavutettiin EarthPositive-tuotteiden kohdalla vuonna 2007 ja se on edelleen voimassa.

Mikä ero on Carbon Neutral (hiilineutraali) ja Climate Neutral välillä?

Carbon Neutral tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Päästöjä voidaan kompensoida yhdellä sektorilla vähentämällä niitä jossain muualla. EU:n päästökauppajärjestelmä on yksi keino saavuttaa hiilineutraalisuus.

Climate Neutral (EarthPositive) idea on, että emme käytä lainkaan edellä mainittua offset-ideaa. Pudotamme päästöt alle tavallisen esiteollisen tason. Tuotteen ei tavitse olla hiilineutraali ollakseen Climate Neutral. On vain varmistettava, että päästöt ovat erittäin pieniä käsittelyvaiheessa. Ilmakehä tarvitsee jonkin verran hiilidioksidia toimiakseen; Ongelma syntyy, kun ekosysteemi ei pysty absorboimaan liiallisen hiilidioksidin ja aiheuttaa sitten kasvihuoneilmiön.